Logging

Data logging är ett annan benämning för att samla och lagra data över tid för att kunna analysera trender eller dokumentera händelser i en IT-miljö. Genom logging kan man t.ex. se hur data har modifierats och vem som har modifierat den. 

Vi vet vad vi vill ha!

Vet ni redan vad ni vill ha och önskar komma igång snarast möjligt? Klicka här så tar vi kontakt med er!

Våra lösningar

Bolero kan erbjuda hela eller delar av designen, implementationen och driften som en tjänst.
Med alla de fördelar som det innebär i form av effektivisering, trygghet och möjligheten
att snabbt öka och minska omfattningen. 
 

Er viktigaste data

Det första steget i att ta fram värdeskapande statistik för er organisation börjar med att lagra den data som ni kommer använda framåt som grund för att skapa prognoser eller trendanalyser. Lagringen av data kan göras i molnet eller i datacenter, vad man nu föredrar.  

Genom informationen från era log-meddelanden kan ni t.ex. analysera och felsöka incidenter, identifiera trender och sätta gränsvärden för alarm som är relevanta för er verksamhet.

Logging genom ELK-stacken

Vi har ett nära samarbete med Elastic och besitter stor teknisk kompetens inom deras produkter, lösningar och arkitektur.  Oavsett om ni söker att fräscha upp en befintlig lösning eller ta fram en helt ny är Elastic-lösningar en perfekt utgångspunkt. 

Bolero kan allt om att aggregera, organisera, och managera loggar på ett effektivt sätt och kan hjälpa er att samla realtids log-data från era applikationer, servrar och cloudtjänster.  

Logging som en tjänst 

En tjänst kan se ut på oändligt många sätt, vilket gör sig utmärkt när ni har ett specifikt behov att uppfylla.
Bolero tillhandahåller resurskonsulter, konsulttjänster och kan erbjuda allt som en tjänst.
Vi paketerar det som ni behöver enligt era önskemål.  

Vi kan managera tjänsten åt er genom en av våra service operations managers och ger er insyn via t.ex. KPI och SLA; eller så styr ni tjänsten själva, ni bestämmer!