Cloud

Cloud beskriver en tjänst eller plattform som gjorts tillgänglig över internet som tidigare producerats på en lokal dator eller datorhall. Tjänster som läggs upp i en Cloud-lösning erbjuder hög tillgänglighet och skalbarhet som oftast är kostsam och komplex att realisera på andra vis.

Vi är redo för molnet!

Vet ni redan vad ni vill ha och önskar komma igång snarast möjligt? Klicka här så tar vi kontakt med er!

Våra lösningar

Bolero kan erbjuda hela eller delar av designen, implementationen och driften som en tjänst.
Med alla de fördelar som det innebär i form av effektivisering, trygghet och möjligheten
att snabbt öka och minska omfattningen. 
 

Allt upp i molnet

Det är vanligt idag att företag väljer att migrera viktigt tjänster och funktioner till molnbaserade lösningar hos en eller flera molnleverantörer. Det finns flera cloudleverantörer vilka har olika utbud som passar olika företag olika bra.  

Vi kan hjälpa er att navigera genom djungeln av möjligheter för att få fram den lösning som passar bäst för er. Att använda molntjänster kräver ingen investering i ny teknik eller hårdvara. 

Välkända leverantörer

Vi arbetar främst med molnlösningar från Amazon, Azure och Google. Bolero har expertisen som krävs för hur man effektivt och skalbart ska managera cloudtjänster för att få ut största möjliga värde.  

Vi använder själva, i vår verksamhet, olika molntjänster. Våra egna erfarenheter och de vi lärt oss från våra kunder ger oss breda kunskaper som är till nytta för alla vi arbetar med.  

Cloud som en tjänst 

En tjänst kan se ut på oändligt många sätt, vilket gör sig utmärkt när ni har ett specifikt behov att uppfylla.
Bolero tillhandahåller resurskonsulter, konsulttjänster och kan erbjuda allt som en tjänst.
Vi paketerar det som ni behöver enligt era önskemål.  

Vi kan managera tjänsten åt er genom en av våra service operations managers och ger er insyn via t.ex. KPI och SLA; eller så styr ni tjänsten själva, ni bestämmer!