Application management

Non tempus sed fringilla lectus id cursus. Pellentesque turpis nisi eget nunc porta eros adipiscing ullamcorper. Auctor felis arcu ornare tellus risus venenatis.

Application management med Amazon Web Services

Vill du veta mer om hur du kan använda Amazon Web Servises (AWS) för ditt företag? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Våra molnlösningar

Bolero kan erbjuda hela eller delar av applikations-, utvecklings- och designmiljön som en tjänst. Med alla de fördelar som det innebär i form av effektivisering, säkerhet och inte minst möjlighet att snabbt öka och minska kapaciteten.

Kräver inga investeringar i ny teknik

Att använda Molntjänster kräver inga investeringar i ny teknik. En flexibel och enkel prissättning gör att ni endast betalar för vad ni använder.

Det är inte bara administrativa applikationer som kan flyttas till molnet. T.ex. så har den senaste utvecklingen inom grafikprocessorer (NVIDIA Grid K2) har gett helt nya möjligheter att också leverera grafikintensiva applikationer från molnet. Även hela applikationsutvecklingsmiljöer kan också användas från Molnet.

Vi använder själva, i vår egen verksamhet, olika molntjänster. Våra egna erfarenheter och de vi har från våra kunder ger oss breda kunskaper till nytta för alla som vi arbetar med.

Fördelar med molnen
  • Mobilitet – access till server från överallt inom viss närhet, som check ingår i utredningsarbetet att fastställa.
  • Kostnad/drift – alltid samma versioner på applikationerna, uppgradering för alla användare samtidigt.
  • Hög kompetens på driftssidan för applikationerna
  • Ökat licensutnyttjande
  • Ökat hårdvara utnyttjande
  • Säkerhet, all data alltid under backup

Moln och teknik

Applikationsförvaltning

Att förvalta applikationer handlar inte bara om att se till att saker fungerar, utan även att vara proaktiv. Att ständigt leta förbättringsmöjligheter och kostnadseffektivisering samt hela tiden jobba med förändringsarbeten då det som oftast är en pågående affärsutveckling inom företagen.

Exempel på applikationer kan vara utvecklingsplattformar, databaser, säkerhet eller e-handellösningar.

Det finns många anledningar till att ta hjälp med delar av sin IT drift/förvaltning. Det kan t.ex. vara svårt att upprätthålla kunskap, underhålla eller få dynamisk skalbarhet. Vi kan förvalta era applikationen från eran applikationsportfölj oberoende om det är i via eget datacenter eller i molnet.