Trivsel och arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö som alla känner sig välkomna och trygga i är en självklarhet för oss.

Lediga tjänster

Söker du nytt jobb? Vi kanske har något som passar.

Våra medarbetare är vilka vi är

Boleros personalvård grundar sig på respekt för den enskilda individen samt med insikten att det är den anställde som möter våra kunder. De är Boleros ambassadörer och tillika Boleros främsta tillgång.

De flesta av våra anställda arbetar ute hos kund, så för att ändå kunna träffas inom Bolero så bjuder vi på gemensam lunch och anordnar regelbundna företagsträffar/mingelkvällar 

Bra villkor, en självklarhet

Bolero tillhandahåller även ett årligt friskvårdsbidrag till alla anställda och har fördelaktiga avtal med några olika friskvårdsanläggningar. Vi har även avtal med en företagshälsovård där vi snabbt kan få hjälp vid behov.   

Försäkring och pension

Boleros ambition är att ge medarbetare en försäkrings- och pensionsplan som är individanpassad utifrån den enskildes livssituation och som står sig väl vid en markandsjämförelse. Denna policy omfattar samtliga anställda.