Personlig utveckling

Här kan du läsa om de förmåner du har som anställd på Bolero samt hur rekryteringsprocessen går till.

Intresserad av Bolero?

Vill du veta mer om oss? Klicka här så tar vi kontakt med dig för att se vad vi kan göra tillsammans!

Vi utvecklas tillsammans

Bolero erbjuder kompetensutveckling för alla anställda, och avsätter medel i budgeten för minst två veckors utbildning per år, vilket diskuteras i de personliga utvecklingssamtalen vi har minst två gånger om året med varje anställd. 

 

Din personliga utvecklingsplan

 I samband med utvecklingssamtalen kommer vi överens om den individuella utvecklingsplanen för kommande året och utvärderar och följer upp året som har gått. 

Då vi har stor variation på hur man vill vidareutveckla sig så är vi väldigt flexibla i möjligheterna till utbildningar. Att arbeta som konsult är att konstant utvecklasvi värderar både personlig och kompetensutveckling väldigt högt. 

Vår anställningsprocess

Detta är en sammanfattning av hur vår rekryteringsprocess går till:

  • När ansökningstiden passerat gör vi ett första urval med utgångspunkt i den kravprofil vi tagit fram.
  • Vi genomför alltid brottsregisterkontroll och en anställningsintervju.
    Inför intervjun ska du kunna ange minst två referenser.
  • Till vissa tjänster genomför vi även arbetsprover och tester, både skriftliga och muntliga. 
  • Så fort ett anställningsbeslut är fattat tillkännages vanligtvis via den mejladress som angivits i ansökan.