Kvalitet och säkerhetsarbete

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med säkerhet och kvalité.

”Bra kvalitet ger nöjda kunder  

Vårt löfte

Bolero ska bistå sina kunder med att lösa IT-relaterade problem så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet. Bolero fokuserar på hög leveransförmåga med stark teknisk IT-kompetens där kunden alltid är i fokus. Miljö och kvalitetsarbete är en viktig grundpelare i verksamheten hos Bolero Aktiebolag.

Bolero har kontinuerlig kontakt med sina kunder, leverantörer och andra intressenter för att ständigt förbättra och höja kvalitén på våra tjänster, samt kunna ställa rätt krav till våra leverantörer.  

Kvalité i allt vi gör

Hos Bolero utgör kvalitetssäkring en del i det dagliga arbetet. Alla medarbetare följer kontinuerligt upp, analyserar och vidtar om nödvändigt korrigerande åtgärder så att kundernas kvalitetskrav uppfylls.

Målet med kvalitetssäkring är att genom aktiva och engagerade medarbetare ge kunderna tjänster av mycket hög och till rätt kvalitet, samtidigt som Bolero blir en bättre samhällsmedborgare.  

Vad vi prioriterar

Vi arbetar ständigt med att höja kompetensen hos våra medarbetare för att bli ännu bättre genom: 

  • Att bemöta våra kunder och andra intressenter på ett professionellt och korrekt sätt
  • Att leverera kvalitativa och ekonomiskt fördelaktiga tjänster i rätt tid
  • Att ha ordning, reda och ta personligt kvalitetsansvar  
  • Att leverera till konkurrenskraftiga priser  
  • Att ha fokus på miljön när det gäller utveckling av nya tjänster